uvod

Úvod

V oblasti poskytovania komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby (aj so zahraničnou účasťou) mám dlhoročné skúsenosti (od roku 1995). Ponúkam Vám odbremenenie od nevyhnutnosti ovládania množstva pravidiel, podmienok, náväzností v spleti predpisov v oblasti, pre ktorú je príznačná [...]

jednoduche_uctovnictvo

Jednoduché účtovníctvo

V oblasti jednoduchého účtovníctva ponúkame: peňažný denník kniha pohľadávok a záväzkov kniha sociálneho fondu pomocné knihy (inventárna karta dlhodobého majetku, krátkodobého majetku a finančného majetku) evidencia jázd Vypracovanie účtovnej závierky: výkaz o príjmoch a výdavkoch výkaz o majetku a záväzkoch [...]

podvojne_uctovnictvo

Podvojné účtovníctvo

V oblasti podvojného účtovníctva ponúkame: účtovanie prijatých a vydaných faktúr vystavenie vydaných faktúr vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie evidencia pohľadávok a záväzkov evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov spracovanie banky a hotovostnej pokladne zákazkové účtovanie evidencia jázd spracovanie [...]

mzdy

Mzdy

V súvislosti s mzdami ponúkame: vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd prihlášky a odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov vedenie personálnej agendy vystavenie potvrdení pri ukončení pracovného pomeru mesačné spracovanie miezd výpočet odvodov poistného zamestnancov spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne výpočet preddavkov na daň [...]

cenova_kalkulacia

Cenová kalkulácia

V prípade záujmu o predbežnú cenovú kalkuláciu prosím vyplňte nasledujúci formulár.

 

Úvod

V oblasti poskytovania komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby (aj so zahraničnou účasťou) mám dlhoročné skúsenosti (od roku 1995). Ponúkam Vám odbremenenie od nevyhnutnosti ovládania množstva pravidiel, podmienok, náväzností v spleti predpisov v oblasti, pre ktorú je príznačná neustála zmena. Ponúkam Vám efektívnejšie využitie Vášho časového priestoruvo Vašom predmete činnosti, ktorý je stredobodom Vášho pravého záujmu a odzrkadlením Vášho úsilia.

Ponúkam:

  • odbornosť - zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností a prehľad v neustále sa meniacich daňových a účtovných zákonoch,
  • profesionalita a spoľahlivosť - Vaše účtovníctvo bude spracované načas, kvalitne a správne, v súlade s platnými daňovými a účtovnými zákonmi,
  • flexibilita - prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám klienta, služby sú poskytované v prípade potreby aj v priestoroch zákazníka, buď prostredníctvom vlastného softvéru alebo softvéru klienta,
  • diskrétnosť - zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním prác u klienta.

Výhody externého účtovníctva:

  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí - prevezmem od Vás doklady – osobne, mailom, – spracujem ich, a odovzdám v dohodnutom termíne,
  • šetrenie Vašich nákladov - nepotrebujete zamestnávať účtovníka, platiť za neho odvody, nepotrebujete účtovný softvér ani kancelárske potreby, nepotrebujete školiť zamestnancov a sledovať platnú legislatívu.