Mzdy

V súvislosti s mzdami ponúkame:

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • prihlášky a odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov
 • vedenie personálnej agendy
 • vystavenie potvrdení pri ukončení pracovného pomeru
 • mesačné spracovanie miezd
 • výpočet odvodov poistného zamestnancov
 • spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • výpočet preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočet a evidencia nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre zaúčtovanie miezd do účtovníctva
 • mzdové a evidenčné listy
 • ročné zúčtovanie dane
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia