Úvod

V oblasti poskytovania komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby (aj so zahraničnou účasťou) mám dlhoročné skúsenosti (od roku 1995). Ponúkam Vám odbremenenie od nevyhnutnosti ovládania množstva pravidiel, podmienok, náväzností v spleti predpisov v oblasti, pre ktorú je príznačná neustála zmena. Ponúkam Vám efektívnejšie využitie Vášho časového priestoruvo Vašom predmete činnosti, ktorý je stredobodom Vášho pravého záujmu a odzrkadlením Vášho úsilia.

Ponúkam:

  • odbornosť - zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností a prehľad v neustále sa meniacich daňových a účtovných zákonoch,
  • profesionalita a spoľahlivosť - Vaše účtovníctvo bude spracované načas, kvalitne a správne, v súlade s platnými daňovými a účtovnými zákonmi,
  • flexibilita - prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám klienta, služby sú poskytované v prípade potreby aj v priestoroch zákazníka, buď prostredníctvom vlastného softvéru alebo softvéru klienta,
  • diskrétnosť - zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním prác u klienta.

Výhody externého účtovníctva:

  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí - prevezmem od Vás doklady – osobne, mailom, – spracujem ich, a odovzdám v dohodnutom termíne,
  • šetrenie Vašich nákladov - nepotrebujete zamestnávať účtovníka, platiť za neho odvody, nepotrebujete účtovný softvér ani kancelárske potreby, nepotrebujete školiť zamestnancov a sledovať platnú legislatívu.