Jednoduché účtovníctvo

V oblasti jednoduchého účtovníctva ponúkame:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • kniha sociálneho fondu
 • pomocné knihy (inventárna karta dlhodobého majetku, krátkodobého majetku a finančného majetku)
 • evidencia jázd

Vypracovanie účtovnej závierky:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • vypracovanie mesačných finančných výkazov
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie podkladov pre chránene dielne